سوالات عمومی

در هر متر مکعب ملات به طور تقریبی 150 لیتر آب وجود دارد اگر فرض کنیم محصول با نسبت 1 به 4 با آب ترکیب میشود پس در مجموع ما 5 واحد خواهیم داشت از تقسیم عدد 150 بر 5 میزان مصرفی محصول که در این جا 30 لیتر میباشد به دست می آید

مقاومت بلوک های سیمانی بستگی به رده ی آنها دارد ولی به طور معمول حدود 20 تا 25 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد در صورت استفاده از محصولات N50 ویا B70 در ساخت بلوک مقاومت نهایی بلوک افزایش پیدا خواهد کرد.

فرض میکنیم ضخامت سیمان کاری 3 سانتی متر است در این صورت داریم :

ماسه حدودا 40 کیلوگرم ، سیمان حدودا 10 کیلوگرم ، فاز مایع حدودا 5 لیتر در صورت استفاده ازمحصول N50 با نسبت ترکیب 1به 5 حدود 750 سی سی ودر صورت استفاده از محصول B70 با نسبت ترکیب 1به 3 حدودا 900 سی سی از فاز مایع را محصولات آب بندی تشکیل خواهند داد محصول Z90 قابلیت ترکیب با ملات را ندارد و برای اجرای لایه ایزولاسیون با فرمول222 حدودا 600 سی سی در هر متر مربع مصرف میشود.

1800 کیلوگرم در متر مکعب میباشد و بهترین ماسه برای سیمان کاری با N50 و یا B70 ماسه ی 2 بار شور (با ارزش ماسه ای بالای 90)

محصول N50 قابلیت استفاده در طرح اختلاط بتن را دارد و قابل اجرا در هر ضخامتی میباشد برای ساخت ملات میتوان از محصولات N50 و B70 استفاده کرد ، محصول Z90 قابلیت اختلاط با ملات و بتن را ندارد.

تا حدودی میتواند کار عایق حرارتی را انجام دهد به طور کلی این محصولات برای ایزولاسیون طراحی شده و صرفا به عنوان عایق حرارتی نمیتوان از آن ها استفاده کرد

دیوار چینی 11 سانتیمتری (ضخامت دیوار) : هر متر مربع ۷۲-۸۰ عدد آجر.

دیوار چینی 22 سانتیمتری (ضخامت دیوار): هر متر مربع 120 عدد آجر.

دیوار چینی 35 سانتیمتری (ضخامت دیوار): هر متر مربع 180 عدد آجر.

10 سانتی متر و برای 250 متر 625 لیتر N50 با نسبت ترکیب 1 به 5  و 750 لیتر B70 با نسبت ترکیب 1 به 4 نیاز است

11.8 کیلوگرم سیمان و 35.4 ماسه و 3/25 شن، در صورت استفاده از N50 و 0.98 لیتر با نسبت ترکیب 1 به 5 و در صورت استفاده از B70 و 1.18  لیتر با نسبت ترکیب 1 به 4

6 تن سیمان، 22 تن ماسه  و محصول N50 با نسبت 2 درصد وزن سیمان که معادل 120 لیتر می باشد.

سوالات تخصصی

هر متر مربع در واقع یک متر مربع با ارتفاع 100 سانتی متر است از تقسیم عدد 100 بر ضخامت مورد نظر برای اجرای ملات میتوانیم میزان مساحتی که یک متر مکعب ملات پوشش میدهد را محاسبه کنیم.

10 متر مکعب حدود 23000 کیلوگرم میباشد و بسته به عیار بتن سیمان اضافه میشود ، معمولا میزان آب نصف سیمان بوده و مابقی را شن و ماسه تشکیل میدهد

 سیمان تیپ 2 دارای وزن 1500 کیلوگرم بر متر مکعب میباشد و از ضرب کردن حجم سیمان در وزن مخصوص آن وزن سیمان به دست می آید

حدودا 0.8 متر مکعب است .

خیر اولا ضخامت 20 سانتی متر برای ساخت دیواره استخر مناسب نیست و بهتر است در صورت استفاده از بلوک سیمانی ،بلوک ها به صورت عرضی کار شود تا ضخامت دیوار به 40 سانتی متر افزایش پیدا کند ، دوما بلوک ته بسته اجازه ی نفوذ ملات به ردیف های پایین تر را نمی دهد در نتیجه قالب دیواره دارای نقاط انفصال بسیاری خواهد بود و حالت یکپارچه پیدا نمی کند

حدودا 8.5 متر مکعب ملات و با فرض اینکه  بلوک آن به سايز 20×20×40 باشد حدود 3800 بلوک نیاز است

سیمان 250 کیلوگرم  و ماسه حدوداً 1100 کیلوگرم  و آب حدوداً 125 لیتر

حدود 650 تا 750 کيلوگرم بر متر مکعب در نوسان است .

خاک حدود 1.8 تا 2 تن، بتن 2300 تا 2400 کیلو، ماسه 1.8 تن

هر متر مکعب بتن حدودا 2300 کیلوگرم می باشد و عیار سیمان تاثیر چندانی در وزن بتن ندارد

ماسه خشک 1550 و ماسه خیس 1800

بالا