اجرای پروژه ایزولاسیون آب نما

پروژه ایزولاسیون آب نما

خلاصه خدمات انجام شده:

۱- پاکسازی بندکشی و درزهای اجرایی از نقاط سست.
۲- تزریق دوغاب ساخته شده با محصول NSG-N50 داخل بندکشی ها و درزهای اجرایی پر کردن منافذ و قسمت های متخلخل.
۳- اجرای لایه اصلی ایزولاسیون با استفاده از محصول NSG-Z90 و NSG-SI30

  • نام پروژهایزولاسیون آبنما
  • تاریخ انجام پروژه1396
  • محل پروژهپاسداران
  • محصولات استفاده شدهNSG-SI30, NSG-Z90, NSG-N50
  • دسته بندی :