عملیات بتن ریزی، ایزولاسیون و کاشی کاری مجموعه استخر لواسان

آب بندی استخر لواسان

خلاصه خدمات انجام شده:

۱- برداشت کاشی های قدیمی، بتن کف و ملات پلاستر دیواره و حمل نخاله
۲- اجرای بتن ریزی کف و ملات پلاستر دیواره ها با استفاده از محصول NSG-N50
۳- اجرای ماستیک ساخته شده با محصولات NSG-B70 و NSG-SIO جهت پر کردن ترک های مویی سطوح بتن و زیرسازی لایه ایزولاسیون.
۴- اجرای لایه اصلی ایزولاسیون.
۵- اجرای کاشی کاری

 

  • نام پروژهاستخر لواسان
  • تاریخ انجام پروژه1396
  • محل پروژهلواسان
  • محصولات استفاده شدهNSG-Z90, NSG-SIO, NSG-N50, NSG-B70, NSG-PLC
  • دسته بندی :