عملیات ترمیم سطوح بتنی، ایزولاسیون و کاشی کاری مجموعه استخر

عملیات ترمیم سطوح بتنی، ایزولاسیون و کاشی کاری مجموعه استخر عالی شهر بوشهر

شرح خدمات انجام شده:

۱- ترمیم قسمت های معیوب سطوح بتنی با ملات تعمیری ساخته شده با محصول NSG-N50 و NSG-PP
۲- اجرای ماستیک ساخته شده با محصولات NSG-B70 و NSG-SI30 جهت پر کردن ترک های مویی سطوح بتن و زیر سازی لایه ایزولاسیون.
۳- اجرای لایه اصلی ایزولاسیون با استفاده از محصولات NSG-Z90 و NSG-PLC
۴- اجرای کاشی کاری سطوح با استفاده از چسب کاشی ساخته شده با محصول NSG-N50

  • نام پروژهمجموعه استخر عالی شهر
  • تاریخ انجام پروژه1396
  • محل پروژهبوشهر - عالی شهر
  • محصولات استفاده شده NSG-SI30, NSG-Z90, NSG-B70, NSG-N50, NSG-PLC, NSG-PP
  • دسته بندی :