عملیات ترمیم سطوح بتنی، ایزولاسیون و کاشی کاری مجموعه استخر

شرح خدمات انجام شده: ۱- ترمیم قسمت های معیوب سطوح بتنی با ملات تعمیری ساخته شده با محصول NSG-N50 و NSG-PP ۲- اجرای ماستیک ساخته شده با محصولات NSG-B70 و NSG-SI30 جهت پر کردن ترک های مویی سطوح بتن و زیر سازی لایه ایزولاسیون. ۳- اجرای لایه اصلی ایزولاسیون با استفاده از محصولات NSG-Z90 و NSG-PLC ۴- اجرای کاشی کاری سطوح با استفاده از چسب کاشی ساخته…

اجرای پروژه ایزولاسیون آب نما

خلاصه خدمات انجام شده: ۱- پاکسازی بندکشی و درزهای اجرایی از نقاط سست. ۲- تزریق دوغاب ساخته شده با محصول NSG-N50 داخل بندکشی ها و درزهای اجرایی پر کردن منافذ و قسمت های متخلخل. ۳- اجرای لایه اصلی ایزولاسیون با استفاده از محصول NSG-Z90 و NSG-SI30 نام پروژه: ایزولاسیون آبنما تاریخ انجام پروژه: ۱۳۹۶ محل پروژه: پاسداران محصولات استفاده شده:…

عملیات مهار جریان آب مشهود و کنترل رطوبت منفی دیواره گود پروژه

عملیات مهار جریان آب مشهود و کنترل رطوبت منفی دیواره گود پروژه خلاصه خدمات انجام شده: ۱- مهار جریان آب مشهود با استفاده از محصول NSG-MA700 ۲- کنترل رطوبت منفی با استفاده از محصول NSG-SQ2000 ۳- اجرای ملات پلاستر دیوارها با استفاده از محصول NSG-N50 ۴- اجرای لایه اصلی ایزولاسیون با استفاده از محصولات NSG-Z90 و NSG-SI30 نام پروژه: مهار جریان…

عملیات بتن ریزی، ایزولاسیون و کاشی کاری مجموعه استخر لواسان

عملیات بتن ریزی، ایزولاسیون و کاشی کاری مجموعه استخر لواسان خلاصه خدمات انجام شده: ۱- برداشت کاشی های قدیمی، بتن کف و ملات پلاستر دیواره و حمل نخاله ۲- اجرای بتن ریزی کف و ملات پلاستر دیواره ها با استفاده از محصول NSG-N50 ۳- اجرای ماستیک ساخته شده با محصولات NSG-B70 و NSG-SIO جهت پر کردن ترک های مویی سطوح…

عملیات ایزولاسیون روف گاردن

عملیات ایزولاسیون روف گاردن شرح خدمات انجام شده: ۱- پاکسازی بندکشی ها و درزهای اجرایی از نقاط شکست ۲- تزریق دوغاب ساخته شده با محصول NSG-N50 داخل بندکشی ها و درزهای اجرایی جهت پر کردن منافذ و قسمت های متخلخل. ۳- اجرای لایه ایزولاسیون با استفاده از محصولات NSG-z90 و NSG-SI30 نام پروژه: ایزولاسیون آبنما…