عملیات ایزولاسیون روف گاردن

عملیات ایزولاسیون روف گاردن شرح خدمات انجام شده: ۱- پاکسازی…

 • نام پروژهایزولاسیون روف گاردن
 • تاریخ انجام پروژه1397
 • محل پروژهتهران - قیطریه
 • محصولات استفاده شده NSG-SI30, NSG-Z90, NSG-N50
 • دسته بندی :
عملیات ترمیم سطوح بتنی، ایزولاسیون و کاشی کاری مجموعه استخر

عملیات ترمیم سطوح بتنی، ایزولاسیون و کاشی کاری مجموعه استخر

عملیات ترمیم سطوح بتنی، ایزولاسیون و کاشی کاری مجموعه استخر…

 • نام پروژهمجموعه استخر عالی شهر
 • تاریخ انجام پروژه1396
 • محل پروژهبوشهر - عالی شهر
 • محصولات استفاده شده NSG-SI30, NSG-Z90, NSG-B70, NSG-N50, NSG-PLC, NSG-PP
 • دسته بندی :
عملیات مهار جریان آب مشهود

عملیات مهار جریان آب مشهود

عملیات مهار جریان آب مشهود و کنترل رطوبت منفی دیواره…

 • نام پروژهمهار جریان آب مشهود و کنترل رطوبت منفی
 • تاریخ انجام پروژه1397
 • محل پروژهکامرانیه
 • محصولات استفاده شده NSG-N50, NSG-SQ2000, NSG-MA700, NSG-SI30, NSG-Z90
 • دسته بندی :
پروژه ایزولاسیون آب نما

اجرای پروژه ایزولاسیون آب نما

پروژه ایزولاسیون آب نما خلاصه خدمات انجام شده: ۱- پاکسازی…

 • نام پروژهایزولاسیون آبنما
 • تاریخ انجام پروژه1396
 • محل پروژهپاسداران
 • محصولات استفاده شدهNSG-SI30, NSG-Z90, NSG-N50
 • دسته بندی :

عملیات بتن ریزی، ایزولاسیون و کاشی کاری مجموعه استخر لواسان

آب بندی استخر لواسان خلاصه خدمات انجام شده: ۱- برداشت…

 • نام پروژهاستخر لواسان
 • تاریخ انجام پروژه1396
 • محل پروژهلواسان
 • محصولات استفاده شدهNSG-Z90, NSG-SIO, NSG-N50, NSG-B70, NSG-PLC
 • دسته بندی :